Privacybeleid

PRIVACYBELEID

Datum: Oktober 2022

De bescherming van je Persoonsgegevens is een van onze prioriteiten. Wij passen op onze site en op onze mobiele applicatie (de " Site") dit privacybeleid ("Privacybeleid ") toe. Hierdoor kunnen wij je informeren over het gebruik en de bescherming van je Persoonsgegevens.

In de context van het Privacybeleid, betekenen de termen " Persoonlijke gegevens", "Persoonsgegevens " of "Gegevens" alle informatie die je direct of indirect identificeert, met name vanuit de terminal die je gebruikt, dat wil zeggen je computer, tablet, smartphone.

Door onze Site te gebruiken, erken je dat je kennis hebt genomen van ons Privacybeleid. In geval van wijziging van de voorwaarden voor de verwerking van je Persoonsgegevens, zullen wij ons Privacybeleid bijwerken en word je hiervan op de hoogte gesteld tijdens je volgende bezoek aan de Site.

Inhoudsopgave

1. Verwerkingsverantwoordelijke en Functionaris voor gegevensbescherming.

2. Welke Persoonsgegevens verzamelen we en wanneer?

3. Voor welke doeleinden en op welke rechtsgrondslag worden je Persoonsgegevens gebruikt?

4. Hoelang bewaren we je Persoonsgegevens?

5. Wie zijn de ontvangers van je Persoonsgegevens?

6. Doorgifte van je Persoonsgegevens buiten de Europese Unie.

7. Wat zijn je rechten en hoe kun je deze uitoefenen?

8. Beveiligd betalingsverkeer en geheimhouding

o Hoe bestrijden we creditcardfraude?

o Bewaring van het creditcardnummer voor toekomstige betalingen

9. Sociale netwerken

10. Veiligheid en Wachtwoordbeheer

11. Beheer van cookies, SDK en overige trackers

1. Verwerkingsverantwoordelijke en Functionaris voor gegevensbescherming

Showroomprive.com, een dochteronderneming van de groep SRP GROUPE en SARL met een kapitaal van 115 481 749,68 euro, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te ZAC de la Montjoie - 1 rue des Blés - F-93210 La Plaine Saint-Denis, geregistreerd bij het handelsregister (HR) van Bobigny onder nummer 538 811 837 ("Showroomprive.com", "wij", "we") is verantwoordelijk voor de verwerking van je Persoonsgegevens, onder de voorwaarden beschreven in dit beleid.

Showroomprive.com heeft een Functionaris voor gegevensbescherming in dienst en beschikt over een 'Privacy-unit' die kan worden bereikt voor alle vragen over je Persoonsgegevens per e-mail op privacy@showroomprive.net of per brief op: Cellule Privacy, ZAC de la Montjoie - 1 rue des Blés - F-93210 La Plaine Saint-Denis.

U kunt al uw rechten uitoefenen door ons een e-mail te sturen naar klantenservice.nl@showroomprive.com of per post (zie artikel 7 hieronder).

2. Welke Persoonsgegevens verzamelen we en wanneer?

Als je onze Website en diensten gebruikt, kunnen wij de volgende Persoonsgegevens over je verzamelen:

- achternaam, voornaam, aanhef;

- postadres;

- noodzakelijke informatie voor de bezorging (verdieping, toegangscodes, etc.);

- geboortedatum;

- e-mailadres;

- IP-adres, terminaltype, publiciteits-ID, gebruikte browser, ISP;

- naam vriend(en);

- telefoonnummer;

- wachtwoord;

- bestelgeschiedenis (bijvoorbeeld bedragen, aantallen en productreferenties) en relatieve gegevens van bestellingen;

- uitwisselingen en/of telefoongesprekken met onze klantenservice;

- transactienummers;

- geschiedenis van je bezoeken en het browsen op de Site (zoals bezochte pagina's, favoriete merken/artikelen, koppelingen waarop je geklikt hebt, doorgebrachte tijd per pagina);

- informatie over de locatie op het moment van verbinden en op het moment van bevestiging van de bestelling;

- creditcardnummers (die worden verzameld en behandeld via onze serviceproviders belast met het beheer van betalingen en onder de voorwaarden uiteengezet in artikel 8 hieronder); we behandelen ook een afgeschermd deel van je creditcardnummers die geen transacties toestaan);

- gegevens die ons in staat stellen om je contact- en communicatievoorkeuren en keuzes met betrekking tot gegevensverwerking en cookies te onthouden.

Deze gegevens worden verzameld (i) wanneer je deze invult in de speciale formulieren op onze Site (wanneer je je account aanmaakt of aanvult of wanneer je bepaalde velden invult om mee te doen aan bijvoorbeeld een spel), (ii) wanneer je een bestelling plaatst op onze Site, (iii) tijdens uitwisselingen met onze klantenservice en (iv) meer in het algemeen wanneer je verbinding maakt en browset, via cookies en cookietrackers (bekijk voor meer informatie ons cookiebeleid in artikel 10).

Als je via Facebook-verificatie verbinding maakt met onze Site, hebben we ook toegang tot je openbare profielgegevens en, afhankelijk van de keuzes die je via Facebook hebt gemaakt, tot het e-mailadres dat je op Facebook hebt ingevoerd.

3. Voor welke doeleinden en op welke rechtsgrondslag worden je Persoonsgegevens gebruikt?

Je Persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

- toegang tot onze Site en het gebruik ervan;

- het beheren van je bestellingen, leveringen en overige diensten op onze Site of op die van onze partners;

- het aanbieden van diensten waarop je je hebt geabonneerd op onze Site zoals de nieuwsbrieven om je te informeren over de lancering van sales;

- om statistieken en segmentaties, studies en analyses te ontwikkelen om onze diensten en de kennis van onze klanten te verbeteren;

- beheer van de klantrelatie en klanttevredenheid;

- beheer van verzoeken met betrekking tot de uitoefening van jouw rechten qua persoonsgegevens;

- beheer van eventuele aanvragen en klachten;

- om transacties te beheren en fraude te bestrijden (bijv.: de implementatie van beveiligingsmaatregelen, met name om creditcardfraude te bestrijden)

Op basis van het legitieme belang kunnen je Persoonsgegevens ook worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

- om gepersonaliseerde en exclusieve acties te ontvangen, afhankelijk van je profiel en je browsergeschiedenis (bijvoorbeeld: welkomstacties, verjaardagsacties en op maat gemaakte acties);

- om topdeals te ontvangen;

- om analyses en maatregelen uit te voeren om de belangen te verbeteren en de ergonomie van onze Site te waarborgen;

- om gepersonaliseerd te browsen;

- om gepersonaliseerde advertenties van onszelf of die van onze partners te ontvangen, op onze Site of op die van onze partners, afhankelijk van je profiel en je browsergeschiedenis;

- om van gepersonaliseerde commerciële en publicitaire acties te profiteren op onze Site en die van onze partners, afhankelijk van je geolokalisatie;

- om berichten te ontvangen van onze partners;

- om merkalarmen te ontvangen;

- om te delen op sociale media.

Je kunt je voorkeuren voor communicatie, cookies en Persoonsgegevens instellen op de pagina " Contactvoorkeuren " of op de pagina " Cookies en communicatievoorkeuren", toegankelijk via je account.

4. Hoelang bewaren we je Persoonsgegevens?

Onder voorbehoud van de specifieke bepalingen voor creditcardnummers en fraudebestrijding zoals uiteengezet in artikel 8 hieronder, worden je Persoonsgegevens tot maximaal 3 jaar na je laatste activiteit op onze Site bewaard, d.w.z. vanaf:

- je laatste bestelling;

- je laatste bezoek aan onze Site, op voorwaarde dat je bent ingelogd op je account en onze pagina's hebt bekeken;

- het laatste contact dat je hebt gehad met onze klantenservice;

- het openen van een hyperlink in een nieuwsbrief of een andere commerciële e-mail die we je sturen, afhankelijk van je contactinstellingen.

Sommige van je Persoonsgegevens worden echter korter bewaard: maximaal 90 dagen voor de gegevens van geolokalisatie en maximaal 30 dagen voor de opnamen van telefoongesprekken met onze klantenservice.

Enkele weken vóór het verstrijken van de termijn van 3 jaar nemen we contact met je op zodat je ons kunt laten weten of je je account wilt behouden. Als dit niet het geval is of als we geen reactie van je ontvangen, zullen we je account sluiten en zullen we je Persoonsgegevens uit onze actieve database verwijderen. Op dat moment kun je je niet meer aanmelden bij je account met je oude inloggegevens en dien je een nieuw account aan te maken.

De verwijdering van je Persoonsgegevens uit onze actieve database zal worden gevolgd door een tussentijdse archiveringsperiode van enkele Persoonsgegevens om te voldoen aan onze wettelijke, boekhoudkundige en fiscale verplichtingen, en ook om eventuele klachten en garantieaanvragen te kunnen beheren binnen de limiet van de toepasselijke verjaringstermijnen. In het geval dat je Persoonsgegevens later moeten worden gearchiveerd, worden ze onherroepelijk automatisch geanonimiseerd.

In overeenstemming met artikel 7 hieronder, heb je te allen tijde de mogelijkheid om te verzoeken om de verwijdering van alle of een deel van je Persoonsgegevens, bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking ervan of te verzoeken om de beperking van verwerking ervan. Een verzoek om je account en/of Persoonsgegevens te verwijderen zal resulteren in het verwijderen van je Persoonsgegevens uit onze actieve database en het archiveren van sommige van je Persoonsgegevens, zoals hierboven aangegeven.

5. Ontvangers van je Persoonsgegevens

Je Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan verschillende ontvangers buiten de groep waartoe Showroomprive.com behoort. Deze Ontvangers worden door ons geselecteerd op basis van hun bekwaamheid op het gebied van veiligheid en vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens. We sluiten contracten met al deze ontvangers om ervoor te zorgen dat deze ontvangers een hoog beveiligingsniveau hebben voor de bescherming van je Persoonsgegevens.

Je Persoonsgegevens worden doorgegeven aan de volgende ontvangers:

· Onze dienstverleners die ons helpen onze diensten te leveren door, onder onze controle, de gehele of gedeeltelijke verwerking van je Persoonsgegevens op zich nemen; deze dienstverleners zijn:

- Onze hostingprovider, die we nodig hebben om al je Persoonsgegevens op te slaan en die gevestigd is in Marseille;

- Onze dienstverleners die verantwoordelijk zijn voor het beheer en de veiligheid van de betalingen die je op onze Site verricht;

- Onze dienstverleners aan wie we de, opslag, voorbereiding, levering en retournering van onze artikelen toevertrouwen;

- Onze dienstverleners die gebruik maken van ons reserveringssysteem voor reizen en tickets;

- Onze dienstverleners verantwoordelijk voor de klantenservice;

- Onze dienstverleners en partners verantwoordelijk voor het realiseren van analyses en segmentaties, reclameacties, marketingacties en persoonlijke commerciële en doelgerichte acties;

· Onze zakelijke partners in het geval dat de service waarop je je hebt geabonneerd in samenwerking is met Showroomprive en 1 van de partners.

We kunnen je Persoonsgegevens ook geheel of gedeeltelijk delen met een derde partij wanneer:

· Je ons hiertoe voorafgaand toestemming hebt gegeven;

· Wij verplicht zijn dit te doen bij wet, op dwingend verzoek van een overheidsinstantie of in het kader van gerechtelijke procedures;

· Wij onze activiteiten of middelen geheel of gedeeltelijk overdragen of verkopen, bijvoorbeeld als onderdeel van een fusie of verkoop. Dergelijke operaties kunnen legitiem het uitvoeren van voorafgaande audits door professionals inhouden en dienen volgens adequate voorzorgsmaatregelen en beveiligingsmaatregelen te geschieden om de vertrouwelijkheid van de gegevens waartoe zij toegang hebben te waarborgen. In het geval van een effectieve uitvoering van een transactie voor de overdracht of verkoop van onze middelen die je Persoonsgegevens bevatten, zullen wij informatieprocedures implementeren om de uitoefening van de rechten die je hebt op je Persoonsgegevens te garanderen.

6. Doorgifte van je Persoonsgegevens buiten de Europese Unie

Het kan voorkomen dat je Persoonsgegevens worden doorgestuurd naar Ontvangers die zich in landen buiten de Europese Unie bevinden, deze landen hebben wellicht een ander beschermingsniveau dan het niveau van de Europese Unie.

In dit geval eisen wij door middel van een contract dat deze ontvangers maatregelen treffen om hetzelfde niveau van bescherming te bieden als vereist door de toepasselijke regelgeving inzake Persoonsgegevens. De Gegevensoverdracht buiten de Europese Unie kan punctueel plaatsvinden voor het beheer van klantenrelaties door onze leveranciers in Marokko en Madagaskar.

7. Wat zijn je rechten en hoe kun je ze uitoefenen?

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving met betrekking tot Persoonsgegevens kunt je de volgende rechten uitoefenen bij Showroomprivé.com :

- Toegang tot je Persoonsgegevens krijgen en om rectificatie of overdraagbaarheid verzoeken;

- Verzoekt tot verwijdering van je Persoonsgegevens;

- Je toekomstige toestemming voor alle of een deel van de op je Persoonsgegevens betrekking hebbende verwerkingen intrekken;

- Je verzetten tegen de verwerking van je Persoonsgegevens of verzoeken om de beperking ervan.

Je kunt het recht tot toegang en tot verwijdering uitoefenen door onze online formulier en in te vullen.

Je kunt je voorkeuren voor communicatie, cookies en Persoonsgegevens instellen op de pagina " Contactvoorkeuren " of "Cookies en communicatievoorkeuren" toegankelijk via je account.

Tevens kun je een e-mail sturen naar klantenservice.nl@showroomprive.com of een brief per post naar het volgende adres: Showroomprive.com 1, rue des blés, F-93210 La Plaine Saint Denis, met vermelding van:

- Je naam, voornaam, e-mailadres;

- Het onderwerp van je verzoek;

- Het adres waarnaar het antwoord moet worden verzonden;

We kunnen je vragen een identiteitsbewijs mee te sturen.

Wij zullen je uiterlijk binnen 1 maand na ontvangst van je verzoek door onze diensten antwoorden.

Indien je geen antwoord ontvangt of je bent het niet eens met het antwoord, heb je het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

· Voor Nederland, de DDPD: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Post mortem:

Je hebt het recht om richtlijnen te formuleren over het bewaren, verwijderen en communiceren van je persoonsgegevens na het overlijden. Je kunt post-mortem wensen en rechten uitvoeren door een e-mail te sturen naar klantenservice.nl@showroomprive.com of een brief per post naar het volgende adres: Showroomprive.com 1, rue des blés, F-93210 La Plaine Saint Denis, met vermelding van:

- Je naam, voornaam, e-mailadres;

- Het onderwerp van je verzoek;

- Het adres waarnaar het antwoord moet worden verzonden;

We kunnen je vragen een identiteitsbewijs mee te sturen.

In geval van overlijden kan een derde die je hebt aangewezen of, bij gebrek daaraan, je erfgenamen deze rechten ook namens jou uitoefenen.

8. Beveiligd betalingsverkeer en geheimhouding

We hechten er veel waarde aan ervoor te zorgen dat je bestellingen worden gedaan onder de meest veilige omstandigheden. Als zodanig zijn je transacties vertrouwelijk, versleuteld en beschermd dankzij het SSL-protocol (Secure Sockets Layer). Wanneer je je bestelling per creditcard betaalt, vindt de transactie plaats tussen jou en de groep ADYEN of de Groep PAYPAL (Braintree), erkend voor hun betrouwbaarheid in internettransacties.

We gebruiken verschillende mechanismen in het kader van fraudebestrijding:

- Wanneer je op de knop "Bevestigen" klikt bij het plaatsen van je bestelling, verifieert onze bank de geldigheid van het creditcardnummer en verzekert ze zich ervan dat het niet onderworpen is aan enige tegenstrijdigheden;

- We gebruiken ook het programma '3D Secure' om fraude te bestrijden. Op het moment van de online-betaling dien je je te identificeren voordat je de transactie kunt afronden (via een omleiding op de Site van je bank, via de ontvangst van een sms-bericht of via persoonlijke vragen zoals geboortedatum, postcode, etc.);

- Ten slotte hebben we automatische fraudebestrijdingsmaatregelen voor bankpassen geïmplementeerd. We kunnen hierdoor controles uitvoeren om de juistheid van je identiteit en woonadres te garanderen. In dit verband kunnen we controles verrichten met betrekking tot de informatie die je ons verstrekt (zoals achternaam, voornaam, e-mailadres, afleveradres, etc.) en het gebruikte IP-adres dat voorkomt in de geschiedenis van je bestellingen en transacties, de kenmerken van de betreffende bestelling en ten slotte de gebruikte bankpas (type, land van uitgifte en gedeeltelijke nummers doorgegeven door bank- en betalingsinstellingen, uitsluitend bestaande uit de eerste zes cijfers en de laatste vier cijfers, alsook de vervaldatum). Indien nodig kunnen we je vragen om ons per e-mail een kopie van je identiteitsbewijs en een bewijs van uw woonadres van minder dan drie (3) maanden oud te sturen. Deze documenten zullen niet langer worden bewaard dan nodig is voor de verificaties en zullen niet aan derden worden doorgegeven. We behouden ons het recht voor om de betreffende bestelling te annuleren en het account te blokkeren. Wanneer we de gevraagde documenten niet binnen de gestelde termijn ontvangen, zullen we de bestelling annuleren maar blokkeren we je account niet. Je wordt per e-mail op de hoogte gebracht van het bovenstaande.

Je dient bij elke bestelling, tijdens de aankoop, je bankgegevens in de daarvoor voorziene velden in te voeren. Alleen als je ons toestemming geeft, kunnen je bankgegevens evenwel veilig worden opgeslagen door de dienstverleners die verantwoordelijk zijn voor het beheren van betalingen die door Showroomprive.com zijn geselecteerd voor toekomstige betalingen op de Site. Om dit te doen, vink je het vakje "Onthoud mijn Persoonsgegevens" aan op het moment van betaling.

Je kunt op elk moment verzoeken om de geregistreerde bankpas te verwijderen:

- Door naar de rubriek "Mijn Persoonsgegevens" en vervolgens naar "Mijn bankpassen" te gaan en op het kruisje te klikken; of

- Door ons te schrijven op het volgende e-mailadres: klantenservice.betaling.nl@showroomprive.com

9. Sociale netwerken

Zoals de meeste bedrijven zijn wij aanwezig op talloze sociale netwerken waaronder Facebook of Twitter. Je zult deze bij diverse gelegenheden op onze Site tegenkomen:

- Als je verbinding maakt met onze Site via je Facebook-account. Zoals vermeld in artikel 2 hierboven, hebben we dan toegang tot je openbare profielgegevens en, afhankelijk van de keuzes die je via Facebook hebt gemaakt, tot het e-mailadres dat je op Facebook hebt ingevoerd. We zullen echter nooit iets op je Facebook-profiel plaatsen;

- Als je de bij ons gekochte artikelen op sociale netwerken deelt door gebruik te maken van de speciale knoppen.

Elk van de sociale netwerken heeft zijn eigen privacybeleid en beleid voor Persoonsgegevens, wij adviseren je om deze te raadplegen.

10. Veiligheid en Wachtwoordbeheer

We doen er alles aan om de veiligheid van je persoonsgegevens en het browsen op de Site te waarborgen.

Het is belangrijk dat je account persoonlijk is en dat je ervoor zorgt dat je je wachtwoord niet aan derden doorgeeft. Op dezelfde manier mogen de aan- en afmeldlinks uit de e-mails die we je persoonlijk sturen niet gecommuniceerd of overgedragen worden aan derden.

11. Beheer van cookies, SDK en overige trackers

We gebruiken Cookies, SDK en overige trackers op onze Site (hierna genoemd "Cookies"). De Cookies worden door ons ingesteld (cookies "first party") of door onze Partners (cookie "third party").

Cookies op de Site zijn van verschillende aard en dienen verschillende doeleinden:

Noodzakelijke Functionele Cookies : dit zijn cookies die worden gebruik om de Site te gebruiken, om diensten van de Site te gebruiken; om de informatie die op de Site is ingevoerd te onthouden (bijvoorbeeld toegang tot je account of winkelmandje) en om je betalingen af te ronden;

Persoonlijke Cookies : dit zijn cookies voor een persoonlijke browse-ervaring op basis van je gebruik. Ze stellen ons in staat om de weergave van de Site te personaliseren op basis van de producten en diensten die je eerder hebt geraadpleegd en zo de inhoud aan te passen aan je interesses;

Publicitaire Cookies : dit zijn cookies waarmee wij, evenals onze partners (bijvoorbeeld sociale netwerken), je gepersonaliseerde advertenties kunnen aanbieden die zijn aangepast aan je interesses en profiel, in realtime, wanneer je op internet en op social media browset. Ze maken het ook mogelijk om de advertentie die aan je zijn gericht de diversifiëren. Kies je voor nee, dan ontvang je nog wel advertenties, maar deze worden niet gepersonaliseerd naar aanleiding van je profiel.

Analytische Cookies : dit zijn cookies die de browsegeschiedenis analyseren om de doelgroep van de Site te meten, die aangeboden diensten en producten mogelijk maken, om studies en analyses bij onze klanten uit te voeren en om de Site te verbeteren. Deze cookies stellen ons in staat om de aantallen, de frequentie en de prestaties van de Site te kunnen analyseren (bijvoorbeeld om te weten welke sales de meeste leden trekken, de meest geraadpleegde producten, etc.).

Geolokalisatie : dit zijn cookies waarmee je je locatie aangeeft tijdens het verbinden en valideren van de bestelling, zodat wij en onze partners je gerichte advertenties kunnen sturen, aangepast aan je locatie.

Je kunt de lijst met op de Site aanwezige Cookies hier raadplegen. We nodigen je tevens uit om het beleid inzake Cookies en persoonsgegevens van onze Partners te raadplegen op hun respectievelijke sites.

Jij bent degene die de Cookies beheert (behalve de functionele noodzakelijke cookies). Wanneer je je registreert, heb je de mogelijkheid om advertenties, analytische cookies, persoonlijke cookies en geolokalisatie te accepteren of niet te accepteren. We verzamelen, in overeenstemming met de regelgeving, periodiek je toestemming met betrekking tot cookies (behalve de functionele noodzakelijke cookies).

Je kunt tevens te allen tijde je Cookies (i) instellen via je browser of (ii) direct via de tool ontwikkeld door Showroom.com, klik hier.

Je kunt de cookies ook instellen via je browser: hieronder tref je verschillende manieren aan om je Cookies te beheren volgens je browsersoftware. De configuratie van elke browser wordt beschreven in het helpmenu van je browser. Enkele voorbeelden:

· Voor Internet Explorer™ https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Ga in het Internet Explorer-menu naar "Internetopties";

Klik in het tabblad "Privacy" op de knop "Geavanceerd";

Vink het vakje "Automatisch beheer van cookies negeren" aan;

Selecteer vervolgens: "Accepteren" van interne cookies en "Weigeren" van cookies van derden;

Sla de wijzigingen op door op "OK" te klikken.

· Voor Safari™: htttp://docs.info.apple.com/article.htlm?path=Safari/3.0/fr/9277.htlm

Selecteer "Voorkeuren" in het Safari-menu;

Ga naar het tabblad "Beveiliging";

Kies "Cookies toestaan", selecteer "Alleen afkomstig van de websites die ik bezoek".

· Voor Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlmr=en&answer=95647

Selecteer "Instellingen" in het Chrome-menu;

Klik op "Geavanceerde instellingen weergeven";

Ga naar de rubriek "Vertrouwelijkheid";

Klik op het tabblad "Instellingen voor inhoud";

Vink in de rubriek "Cookies" (eerste alinea) het vakje "Cookies en gegevens van de website van derden blokkeren" aan;

Sla de wijzigingen op door op "OK" te klikken.

· Voor Firefox™: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen

Klik op de startpagina van Firefox op het tabblad "Instellingen";

Selecteer de tabel "Privacy";

Selecteer in het gedeelte "Geschiedenis" de optie "Bewaarregels", de optie "Persoonlijkheidsinstellingen voor geschiedenis gebruiken";

Op de vervolgkeuzelijst "Cookies van derden toestaan" selecteer "Nooit";

Sla de wijzigingen op door op "OK" te klikken.

Voor andere browsers en mobiele apparaten verwijzen wij je naar de officiële webpagina van de browser of kun je de door de fabrikant van het apparaat geleverde documentatie raadplegen.

Cookies en communicatievoorkeuren
Showroomprivé neemt jouw privacy serieus
Showroomprive.com gebruikt cookies en gelijksoortige technologieën om het browsen te analyseren, om de doelgroep en de prestaties te meten en om je, samen met onze partners, voor op jou afgestemde advertenties te laten zien. Door op ’Accepteer’ te klikken, stem je ermee in dat deze cookies worden opgeslagen en in het bijzonder dat deze informatie wordt gedeeld met onze partners. Door op ’Weiger’ te klikken ontvang je geen persoonlijke inhoud en alleen noodzakelijke cookies voor een goede werking van de site. Door op ’Stel je keuze in’ te kiezen kun je je voorkeuren instellen en meer informatie verkrijgen. Je kunt tevens je instellingen op elk moment wijzigen (bij de rubriek ‘Mijn gegevens’). Ga naar ici voor meer informatie over het verzamelen van gegevens en het gebruik ervan.
Accepteer
Weiger