Privacybeleid

PRIVACYBELEID

Datum: 21/05/2018

De bescherming van je persoonsgegevens is een van onze prioriteiten. Wij passen op onze site en onze mobiele applicatie (de “Site”) dit privacybeleid (“Privacybeleid”) toe. Hierdoor kunnen wij je informeren over het gebruik en de bescherming van je gegevens.

In de context van het Privacybeleid, betekenen de termen “Persoonlijke gegevens”, “Persoonsgegevens” of “Gegevens” alle informatie die je direct of indirect identificeert, met name vanuit de terminal die je gebruikt, dat wil zeggen je computer, tablet, smartphone, etc.

Door onze Site te gebruiken, erken je dat je kennis hebt genomen van ons Privacybeleid. In geval van wijziging van de voorwaarden voor de verwerking van je gegevens, zullen wij ons Privacybeleid bijwerken en word je hiervan op de hoogte gesteld per e-mail en/of tijdens je volgende bezoek aan de Site.

Inhoudsopgave

1. Verwerkingsverantwoordelijke en Functionaris voor gegevensbescherming.
2. Welke Gegevens verzamelen we en wanneer?
3. Voor welke doeleinden en op welke rechtsgrondslag worden je Gegevens gebruikt?
4. Hoelang bewaren we je Gegevens?
5. Wie zijn de ontvangers van je Gegevens?
6. Doorgifte van je Gegevens buiten de Europese Unie.
7. Wat zijn je rechten en hoe kun je deze uitoefenen?
8. Beveiligd betalingsverkeer en geheimhouding
  o Hoe bestrijden we creditcardfraude?
  o Bewaring van het creditcardnummer voor toekomstige betalingen
9. Sociale netwerken
10. Cookies

1. Verwerkingsverantwoordelijke en Functionaris voor gegevensbescherming

Showroomprive.nl, een dochteronderneming van de groep SRP GROUPE et SARL met een kapitaal van 120.169.260 euro, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te ZAC de la Montjoie - 1 rue des Blés - F-93210 La Plaine Saint-Denis, geregistreerd bij het handelsregister (HR) van Bobigny onder nummer 538 811 837 (“Showroomprive.com”, “wij”, “we”) is verantwoordelijk voor de verwerking van je Persoonsgegevens, onder de voorwaarden beschreven in dit beleid.

Showroomprive.com heeft een Functionaris voor gegevensbescherming in dienst en beschikt over een ‘Privacy-unit’ die kan worden bereikt per e-mail op privacy@showroomprive.net of per brief op Cellule Privacy, ZAC de la Montjoie - 1 rue des Blés - F-93210 La Plaine Saint-Denis.

2. Welke Gegevens verzamelen we en wanneer?

Als je onze Website en diensten gebruikt, kunnen wij de volgende Gegevens over je verzamelen:

- achternaam, voornaam;

- postadres;

- e-mailadres;

- IP-adres;

- wachtwoord;

- bestelgeschiedenis en transactienummers;

- geschiedenis van je bezoeken en het browsen op de Site;

- creditcardnummer (via onze serviceproviders belast met het beheer van betalingen en onder de voorwaarden uiteengezet in artikel 8 hieronder).

Als je via Facebook-verificatie verbinding maakt met onze Site, hebben we ook toegang tot je openbare profielgegevens en, afhankelijk van de keuzes die je via Facebook hebt gemaakt, tot het e-mailadres dat je op Facebook hebt ingevoerd.

Bovendien kunnen andere gegevens automatisch worden verzameld tijdens het browsen op de Site. De lijst met categorieën van de betreffende Gegevens is opgenomen in artikel 10 inzake Cookies.

De bovenstaande Gegevens kunnen op verschillende tijdstippen worden verzameld:

- op het moment dat je je account op de Site aanmaakt of zodra je jezelf aanmeldt via Facebook;

- op het moment dat je bestellingen plaatst;

- tijdens het browsen op de Site;

- als je deelneemt aan acties/wedstrijden die wij organiseren;

- als je contact opneemt met onze klantenservice.

3. Voor welke doeleinden en op welke rechtsgrondslag worden je Gegevens gebruikt?

Je gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

- je bestellingen beheren (bijv. levering, beheer van klachten, klantenservice, beheer van geschillen) bij de uitvoering van het verkoopcontract dat je met ons afsluit wanneer je een artikel op onze Site koopt;

- om je onze commerciële acties te sturen op basis van het legitieme belang dat we hebben om ervoor te zorgen dat je geniet van de meest passende ervaring op onze Site;

- het personaliseren van de berichten die we je sturen en de acties die wij je voorstellen naar aanleiding van het browsen op de Site en je voorgaande aankopen, op basis van je voorafgaande toestemming;

- om je de acties van onze partners te sturen, op basis van je voorafgaande toestemming;

- om verkoopstatistieken te ontwikkelen en onze marketinginstrumenten te analyseren (bijv.: het meten van het aantal weergaven en van de activering van onze verkoopruimte, het opstellen van statistieken over het gebruik van onderdelen van de Site), op basis van het legitieme belang dat we hebben om de prestaties van onze Site te kunnen begrijpen en te verbeteren;

- om fraude te bestrijden (bijv.: de implementatie van beveiligingsmaatregelen, met name om creditcardfraude te bestrijden), op basis van het legitieme belang dat we hebben in het waarborgen van de beveiliging van transacties die op onze Site worden uitgevoerd, onder de voorwaarden uiteengezet in artikel 8-2 hieronder.

4. Hoelang bewaren we je Gegevens?

Onder voorbehoud van de specifieke bepalingen voor creditcardnummers en fraudebestrijding zoals uiteengezet in artikel 8 hieronder, worden je Persoonsgegevens tot maximaal 3 jaar na je laatste activiteit bewaard in onze actieve database, d.w.z. vanaf:

- je laatste bestelling;

- je laatste bezoek aan onze Site, op voorwaarde dat je bent ingelogd op je account en onze pagina's hebt bekeken;

- het laatste contact dat je had met onze klantenservice;

- het openen van een hyperlink in een nieuwsbrief of een andere commerciële e-mail die we je sturen (als je hiermee hebt ingestemd).

Enkele weken vóór het verstrijken van deze termijn nemen we contact met je op zodat je ons kunt laten weten of je je account wilt behouden. Als dit niet het geval is of als we geen reactie van je ontvangen, zullen we je account sluiten en zullen we je Gegevens uit onze actieve database verwijderen. Op dat moment kun je je niet meer aanmelden bij je account met je oude inloggegevens en dien je een nieuw account aan te maken.

De verwijdering van je Gegevens uit onze actieve database zal worden gevolgd door een tussentijdse archiveringsperiode om te voldoen aan onze wettelijke, boekhoudkundige en fiscale verplichtingen, en ook om eventuele klachten te kunnen beheren binnen de limiet van de toepasselijke verjaringstermijnen. In het geval dat je Gegevens later moeten worden gearchiveerd, worden ze onherroepelijk automatisch geanonimiseerd.

In ieder geval, en in overeenstemming met artikel 7 hieronder, heb je te allen tijde de mogelijkheid om te verzoeken om de verwijdering van alle of een deel van je Gegevens, bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking ervan of te verzoeken om de beperking van verwerking ervan.

5. Ontvangers van je Persoonsgegevens

Afgezien van Showroomprivé.nl kunnen je Gegevens worden doorgegeven aan de volgende ontvangers:

• Onze dienstverleners die ons helpen onze diensten te leveren door, onder onze controle, de gehele of gedeeltelijke verwerking van je Gegevens op zich nemen; deze dienstverleners zijn:

- Onze hostingprovider, die we nodig hebben om al je Gegevens op te slaan en die gevestigd is in Marseille

- Onze dienstverleners die verantwoordelijk zijn voor het beheer en de veiligheid van de betalingen die je op onze Site verricht;

- Onze dienstverleners aan wie we de voorbereiding en levering van onze artikelen toevertrouwen;

- Onze dienstverleners verantwoordelijk voor het realiseren van reclameacties, marketingacties en commerciële acties;

- Bepaalde entiteiten van de Showroomprive-groep om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, om fraude te voorkomen en onze middelen te beveiligen.

• Onze zakelijke partners in het geval dat de service waarop je je hebt geabonneerd, door ons in samenwerking met onze partner is gecreëerd. Ieder van ons houdt zich bezig met de verwerking van je Gegevens.

• We kunnen je Gegevens ook geheel of gedeeltelijk delen met een derde partij wanneer:

- Je ons hiertoe voorafgaand toestemming hebt gegeven;

- Wij verplicht zijn dit te doen bij wet, op dwingend verzoek van een overheidsinstantie of in het kader van gerechtelijke procedures;

- Wij onze activiteiten of middelen geheel of gedeeltelijk overdragen of verkopen, bijvoorbeeld als onderdeel van een fusie of verkoop. Dergelijke operaties kunnen legitiem het uitvoeren van voorafgaande audits door professionals inhouden en dienen volgens adequate voorzorgsmaatregelen en beveiligingsmaatregelen te geschieden om de vertrouwelijkheid van de gegevens waartoe zij toegang hebben te waarborgen. In het geval van een effectieve uitvoering van een transactie voor de overdracht of verkoop van onze middelen die je Gegevens bevatten, zullen wij informatieprocedures implementeren om de uitoefening van de rechten die je hebt op je Gegevens te garanderen.

6. Doorgifte van je Gegevens buiten de Europese Unie

Het kan voorkomen dat je Gegevens worden doorgestuurd of worden gehost op servers die eigendom zijn van ons of van onze partners. Gegevens die worden verzameld als onderdeel van onze klantenservice kunnen bijvoorbeeld worden doorgegeven aan onze serviceproviders die zich buiten de Europese Unie bevinden. Deze servers kunnen zich wereldwijd bevinden, in landen waarvan de wetgeving mogelijk een ander beschermingsniveau biedt dan bij ons geldt. We doen er echter alles aan om de nodige maatregelen te treffen om een adequaat niveau van privacybescherming en veiligheid te handhaven. Wij kunnen bijvoorbeeld van onze onderaannemers en partners eisen dat zij maatregelen treffen om hetzelfde niveau van bescherming te bieden als vereist door de toepasselijke regelgeving inzake persoonsgegevens.

7. Wat zijn je rechten en hoe kun je ze uitoefenen?

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving met betrekking tot persoonsgegevens kunt je de volgende rechten uitoefenen bij Showroomprivé.nl:

- Toegang tot je Gegevens krijgen en om rectificatie, verwijdering of overdraagbaarheid verzoeken;

- Je toekomstige toestemming voor alle of een deel van de op je Gegevens betrekking hebbende verwerkingen intrekken;

- Je verzetten tegen de verwerking van je Gegevens of verzoeken om de beperking ervan;

U kunt deze rechten uitoefenen door het invullen van ons online formulier, door een e-mail te sturen naar klantenservice.be@showroomprive.com of door een brief per post te sturen naar het volgende adres: Showroomprive.com 1, rue des blés, F-93210 La Plaine Saint Denis, met verstrekking van een kopie van uw identiteitsbewijs en vermelding van:

- Je naam, voornaam, e-mailadres;

- Het onderwerp van je verzoek;

- Het adres waarnaar het antwoord moet worden verzonden;

Wij zullen je uiterlijk binnen 1 maand na ontvangst van je verzoek door onze diensten antwoorden.

Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

8. Beveiligd betalingsverkeer en geheimhouding

We hechten er veel waarde aan ervoor te zorgen dat je bestellingen worden gedaan onder de meest veilige omstandigheden. Als zodanig zijn je transacties vertrouwelijk, versleuteld en beschermd dankzij het SSL-protocol (Secure Sockets Layer). Wanneer je je bestelling per creditcard betaalt, vindt de transactie plaats tussen jou en de groep ADYEN, erkend voor hun betrouwbaarheid in internettransacties.

We gebruiken verschillende mechanismen in het kader van fraudebestrijding:

- Wanneer je op de knop “Bevestigen” klikt bij het plaatsen van je bestelling, verifieert onze bank de geldigheid van het creditcardnummer en verzekert ze zich ervan dat het niet onderworpen is aan enige tegenstrijdigheden;

- We gebruiken ook het programma ‘3D Secure’ om fraude te bestrijden. Op het moment van de online-betaling dien je je te identificeren voordat je de transactie kunt afronden (via een omleiding op de Site van je bank, via de ontvangst van een sms-bericht of via persoonlijke vragen zoals geboortedatum, postcode, etc.);

- Ten slotte hebben we automatische fraudebestrijdingsmaatregelen voor bankpassen geïmplementeerd. We kunnen hierdoor controles uitvoeren om de juistheid van je identiteit en woonadres te garanderen. In dit verband kunnen we controles verrichten met betrekking tot de informatie die je ons verstrekt (zoals achternaam, voornaam, e-mailadres, afleveradres, etc.) en het gebruikte IP-adres dat voorkomt in de geschiedenis van je bestellingen en transacties, de kenmerken van de betreffende bestelling en ten slotte de gebruikte bankpas (type, land van uitgifte en gedeeltelijke nummers doorgegeven door bank- en betalingsinstellingen, uitsluitend bestaande uit de eerste zes cijfers en de laatste vier cijfers, alsook de vervaldatum). Indien nodig kunnen we je vragen om ons per e-mail een kopie van je identiteitsbewijs en een bewijs van uw woonadres van minder dan drie (3) maanden oud te sturen. Deze documenten zullen niet langer worden bewaard dan nodig is voor de verificaties en zullen niet aan derden worden doorgegeven. We behouden ons het recht voor om de betreffende bestelling te annuleren en het account te blokkeren. Wanneer we de gevraagde documenten niet binnen de gestelde termijn ontvangen, zullen we de bestelling annuleren maar blokkeren we je account niet. Je wordt per e-mail op de hoogte gebracht van het bovenstaande.

Als onderdeel van deze behandeling wijzen we u erop dat je over alle rechten beschikt als vermeld in artikel 1-6 hierboven.

Wij bewaren je bankgegevens niet op onze servers. Je dient deze dus bij elke bestelling, tijdens de aankoop, in de daarvoor voorziene velden in te voeren. Alleen als je ons toestemming geeft, kunnen je bankgegevens evenwel veilig worden opgeslagen door de dienstverleners die verantwoordelijk zijn voor het beheren van betalingen die door Showroomprive.com zijn geselecteerd voor toekomstige betalingen op de Site. Om dit te doen, vink je het vakje “Onthoud mijn gegevens” aan op het moment van betaling.

Je kunt op elk moment verzoeken om de geregistreerde bankpas te verwijderen:

- Door naar de rubriek “Mijn persoonlijke gegevens” en vervolgens naar “Mijn bankpassen” te gaan en op het kruisje te klikken; of

- Door ons te schrijven op het volgende e-mailadres: klantenservice.betaling.nl@showroomprive.com

9. Sociale netwerken

Zoals de meeste bedrijven zijn wij aanwezig op talloze sociale netwerken waaronder Facebook. Je zult deze bij diverse gelegenheden op onze Site tegenkomen:

- Als je verbinding maakt met onze Site via je Facebook-account. Zoals vermeld in artikel 2 hierboven, hebben we dan toegang tot je openbare profielgegevens en, afhankelijk van de keuzes die je via Facebook hebt gemaakt, tot het e-mailadres dat je op Facebook hebt ingevoerd. We zullen echter nooit iets op je Facebook-profiel plaatsen;

- Als je de bij ons gekochte artikelen op sociale netwerken deelt.

Elk van de sociale netwerken heeft zijn eigen privacybeleid en wij adviseren je om dat te raadplegen

10. Cookies

De term “Cookie(s)” betekent een bestand dat wordt opgeslagen en gelezen tijdens het raadplegen van een website, het lezen van een e-mail, het installeren of gebruiken van software of een mobiele applicatie, ongeacht het type terminal dat wordt gebruikt.

Cookies die op de Site worden opgeslagen, zijn van verschillende aard en dienen verschillende doeleinden Ga naar je account om de cookie-instelligen te wijzigen..

Je kunt de installatie van deze Cookies accepteren of weigeren volgens de onderstaande methoden. Houd er rekening mee dat het 24 uur vanaf je aanvraag kan duren voordat de instellingen zijn aangepast. De Cookies hebben een geldigheidsduur van 13 maanden

Je kunt te allen tijde de wijze voor het plaatsen en het gebruik van de via Cookies verzamelde Gegevens beheren.

Hoe beheer je het gebruik van Cookies via je browser?

Hieronder tref je verschillende manieren aan om je Cookies te beheren volgens je navigatiesoftware. De configuratie van elke browser wordt beschreven in het helpmenu van je browser. Enkele voorbeelden:

• Voor Internet Explorer™ : https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Ga in het Internet Explorer-menu naar “Internetopties”;

Klik in het tabblad “Privacy” op de knop “Geavanceerd”;

Vink het vakje “Automatisch beheer van cookies negeren” aan;

Selecteer vervolgens: “Accepteren” van interne cookies en “Weigeren” van cookies van derden;

Sla de wijzigingen op door op “OK” te klikken.

• Voor Safari™ : htttp://docs.info.apple.com/article.htlm?path=Safari/3.0/fr/9277.htlm

Selecteer “Voorkeuren” in het Safari-menu;

Ga naar het tabblad “Beveiliging”;

Kies “Cookies toestaan”, selecteer “Alleen afkomstig van de websites die ik bezoek”.

• VoorChrome™ : http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlmr=en&answer=95647

Selecteer “Instellingen” in het Chrome-menu;

Klik op “Geavanceerde instellingen weergeven”;

Ga naar de rubriek “Vertrouwelijkheid”;

Klik op het tabblad “Instellingen voor inhoud”;

Vink in de rubriek “Cookies” (eerste alinea) het vakje “Cookies en gegevens van de website van derden blokkeren” aan;

Sla de wijzigingen op door op “OK” te klikken.

• Voor Firefox™ : https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen

Klik op de startpagina van Firefox op het tabblad “Instellingen”;

Selecteer de tabel “Privacy”;

Selecteer in het gedeelte “Geschiedenis” de optie “Bewaarregels”, de optie “Persoonlijkheidsinstellingen voor geschiedenis gebruiken”;

Op de vervolgkeuzelijst “Cookies van derden toestaan” selecteer “Nooit”;

Sla de wijzigingen op door op “OK” te klikken

Voor andere browsers en mobiele apparaten verwijzen wij je naar de officiële webpagina van de browser of kun je de door de fabrikant van het apparaat geleverde documentatie raadplegen.

Cookies instellen